Audiències públiques

  • Dona veu al teu vot (2015)

Com a part del procés participatiu “Dona veu al teu vot” es van realitzar tres audiències públiques. Les trobades van tenir lloc els dijous 5, 12 i 19 de novembre a les 20h als polivalents del Maset dels Cosins, de les Cases Noves de Cal Marques i de la Múnia, respectivament. En aquestes audiències públiques el govern va exposar la feina feta en els últims cinc mesos i va escoltar les propostes, suggeriments i reclamacions dels veïns i les veïnes de tot el municipi. 

 

  • Pressupost Municipal pel 2019 (2018)

El dijous 22 de novembre a les 19:30h a la Casa de Cultura de la Múnia es va realitzar una audiència pública oberta a tots els veïns i veïnes de Castellví de la Marca on se’ls va presentar el pressupost municipal pel 2019 i es va debatre sobre alguns dels seus punts. 

 

  • Pla Director Urbanístic Sant Marçal - Cal Vies (2019)

L' Ajuntament de Castellví de la Marca va organitzar una audiència pública amb el Sr. Josep Armengol, sub-director general d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà de la Generalitat de Catalunya, on es va exposar el projecte del Pla Director Urbanístic Sant Marçal - Cal Vies i es va obrir un espai de participació entre el veïnat. L’audiència pública va tenir lloc el dimecres 4 de setembre a les 19:30h al Polivalent de la Múnia.  

 

  • Dona veu al teu vot 2019-2024 (2019) 

Com a part del procés participatiu “Dona veu al teu vot” es van realitzar tres audiències públiques on es van presentar les diferents opcions i es van recollir les propostes dels veïns i veïnes que hi van assistir. Les trobades van tenir lloc el dimarts 29 d’octubre per la tarda als polivalents del Maset dels Cosins, de les Cases Noves de Cal Marques i de la Múnia.

 

  • On ubiquem les energies renovables a Castellví de la Marca? (2022)

El 17 de març de 2022 es va realitzar una audiència pública on es va debatre sobre la ubicació dels camps d'energia fotovoltaica al municipi. El veïnatge ha pogut fins al 3 d'abril enviar els suggeriments que cregui oportuns a la proposta de possibles zones on ubicar-les. Castellví de la Marca, davant de la proliferació de peticions d'instal·lació de camps d'energia fotovoltàica en sòl no urbanitzable arreu del Penedès, va suspendre llicències durant 1 any i va iniciar la modificació del Planejament General.
Durant l'audiència pública un equip de persones expertes en urbanisme, enginyeria, paisatgisme i medi ambient va presentar les ubicacions més idònies i les zones a protegir d'acord amb la normativa catalana. 

Darrera actualització: 6.04.2022 | 09:28
Darrera actualització: 6.04.2022 | 09:28