Inscripció i mètode de pagament

MÈTODE DE PAGAMENT

Per fer el pagament haureu de fer una transferència al número de compte ES02 0081 1635 3100 0102 0113 del Banc Sabadell, indicant com a concepte: ESTIU, NOM I COGNOMS DE L'INFANT I EL CURS CURSAT EL 2021/2022

 

INSCRIPCIONS

Dia màxim per fer la inscripció: 9 de juny. No s'acceptaran inscripcions passat aquest dia. 

Les inscripcions s’hauran de fer telemàticamentPodeu accedir al tràmit d'Instància Genèrica fent click aquí. A la instància, heu d'adjuntar la següent documentació (cal posar el nom del document que adjunteu: si és comprovant bancari o full d'inscripció): 

  • Full d'inscripció  IMPORTANT: És imprescindible que el full d'inscripció estigui signat!

  • Resguard del pagament bancari 

IMPORTANT: En el cas de germans, cal fer el tràmit de les inscripcions individual i per separat per a cada infant. 

Darrera actualització: 30.05.2022 | 15:03
Darrera actualització: 30.05.2022 | 15:03