Casals de vacances

Una vegada més s’acosta l’estiu i malgrat la situació actual ocasionada pel COVID-19 som conscients de la importància del lleure per la infància i adolescència, es per això que aquest any farem Casal d’Estiu i Casal de Joves, adaptant les activitats que teníem pensades a les noves circumstàncies que ens hem trobat. Serà progressiu: seguint les directrius marcades pel lleure en cada fase del desconfinament.

El Casal d’Estiu ha de ser un lloc segur per als vostres fills/es i, a dia d’avui, només es posarà en marxa si ens trobem en FASE 3.

A diferència d’altres anys, aquest 2020 serà especial ja que els infants es retrobaran de nou en un mateix espai després d’un llarg període, recuperaran el sentit de la comunitat i hauran d’aprendre noves rutines relacionades amb la higiene i la protecció. D’aquesta manera, l’acompanyament emocional, el treball del dol i la gestió de la incertesa i la por al desconegut formaran part,  mitjançant el joc, de les nostres programacions per aquest 2020. 

INFORMACIÓ CASAL D'ESTIU I CASAL JOVE 2020

DATES: del 29 de juny al 31 de juliol 

HORARI: de 9:00 a 13:30h. 

Colònies, servei de menjador i servei d'acollida: degut a la situació del COVID-19 NO es podran efectuar aquests serveis.

PREU: 175€

 • Descompte pel segon germà: 25%
 • Descompte pel tercer germà: 50%

Per fer el pagament haureu de fer una transferència al número de compte  ES02 0081 1635 3100 0102 0113 del Banc Sabadell, indicant com a concepte: ESTIU, NOM I COGNOMS DEL NEN/A I EL CURS CURSAT EL 2019/2020.  

Dia màxim per fer la inscripció: 5 de juny. Degut a les estrictes mesures de seguretat i salut que s'hauran de seguir als casals d'enguany, no s'acceptaran inscripcions passat aquest dia. 

Donades les circumstàncies ocasionades per la COVID-19, les inscripcions s’hauran de fer telemàticament. Podeu accedir al tràmit d'Instància Genèrica fent click aquí. A la instància, heu d'adjuntar la següent documentació (cal posar el nom del document que adjunteu: si és comprovant bancari, targeta sanitària, etc): 

 • Full d'inscripció (que trobareu en aquest mateix apartat) 
 • Resguard del pagament bancari 
 • Targeta sanitària del nen/a 
 • Carnet de vacunes actualitzat
 • Declaració responsable 

Degut a la situació que estem vivint amb la COVID-19, no es podrà realitzar la reunió informativa sobre el casal d'estiu d'aquest any. Per aquest motiu us hem penjat en aquest apartat un vídeo de presentació dels monitors i monitores d'aquest any.

Us deixem a continuació un llistat de les consideracions i mesures que es duran a terme als casals d'aquest estiu:

CONSIDERACIONS COMUNES RESPECTE LES ACTIVITATS

 • Mida dels grups i ratis, hi haurà 1 monitor/a per cada grup de 10 nens/es i es treballarà per grups de convivència. El monitor, vetllarà perquè el seu grup respecti les normes de convivència, seguretat i higiene, sempre supervisat/da per la figura del director/a. 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

 • Crearem la figura del “Responsable de seguretat i higiene”, que vetllarà pel compliment de totes les noves mesures, a més de formar i informar a l’equip de monitors/es, participants, famílies. 

 • Salut Pública, d’alguna manera que no se’ns ha concretat, formarà els nostres responsables. 

 • La DG de Joventut donarà el vistiplau a les nostres activitats abans de començar el Casal d’Estiu.

 • Ensenyarem la tècnica de “rentat de mans efectiu” de la OMS. 

 • Farem servir mascaretes si és impossible respectar els 2 metres de distància de seguretat. 

 • Diàriament comprovarem la simptomatologia dels nens/es i monitors/es mitjançant check-lists, prenent la temperatura amb termòmetres frontals i, en el cas del monitoratge, fent ús també de l’aplicació per mòbils STOP COVID 19 CAT. La informació, tant de nens, com de monitors, quedarà registrada i documentada. 

 • Realitzarem 3 ventilades diàries dels espais tancats que utilitzem i aquest, es desinfectarà cada dia.

 • Els participants no podran compartir, en cap cas, els seus utensilis personals. 

CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES D’ACTIVITATS

 • Les entrades i sortides s’hauran de fer de forma esglaonada. Intentarem agilitzar aquest tràmit buscant diferents espais per a realitzar les activitats així com diferents punts d’entrada i de sortida. 

 • Delimitarem les zones de l’activitat: espai d’activitats, de rebuda, de recollida, d’esmorzar, de treball per grups de convivència...

Darrera actualització: 29.05.2020 | 13:14
Darrera actualització: 29.05.2020 | 13:14