La Regidoria

La Regidoria


La participació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques. Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma el govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació entre els ciutadans i les administracions. La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania. 

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana us animem a prendre part dels diferents processos participatius de Castellví de la Marca. La participació ciutadana i el govern obert serveixen per a una millor governança. Creiem en la construcció d’una societat activa, amb veu i implicada en els assumptes públics. Tots aquests processos participatius ens ajuden a conèixer les vostres idees, percepcions i opinions i, com a conseqüència, la presa de decisions es veu enriquida per la visió dels propis ciutadans. Com a resultat, obtenim una governança més efectiva i d’acord amb les vostres necessitats.  

Objectius de participació ciutadana de l’Ajuntament de Castellví de la Marca pel mandat 2019-2024:

  • Donar suport i facilitar que el conjunt d’àrees de l’Ajuntament duguin a terme pràctiques d’implicació dels castellvinencs i castellvinenques en els afers públics i comunitaris que es produeixen a Castellví de la Marca. 

  • Donar suport i facilitar que la ciutadania (a títol individual o organitzats col·lectivament) i el teixit associatiu puguin participar en les decisions del municipi.  

  • Fer efectiu el dret d’informació i consolidar canals de comunicació com a elements per afavorir la participació. 

  • Donar suport i impulsar estratègies participatives i òrgans permanents de participació.

Informació bàsica sobre la participació ciutadana i l’accés a la petició de reunió amb el regidor responsable de l’àrea. 

Regidora responsable de l’àrea de participació ciutadana: Núria Arnau Amadó 

Correu electrònic de contacte: arnauan@diba.cat

Horari de visites: a concretar, amb prèvia sol·licitud de reunió

Personal de suport a la regidoria: La Fani Vivar Vicente, tècnica de comunicació i promoció econòmica, us atendrà en tot allò referent a aquest àmbit. Cal que concerteu visita per accedir al servei a través del correu electrònic: vivarvf@diba.cat. L’horari d’atenció a la ciutadana és de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h. Telèfon de contacte: 938918077 i 687031215. 

Darrera actualització: 10.07.2020 | 21:03
Darrera actualització: 10.07.2020 | 21:03