Inscripció i mètode de pagament

REUNIÓ INFORMATIVA

La reunió informativa tindrà lloc el dimecres 31 de maig a les 20:15h al polivalent de la Múnia. 

 

MÈTODE DE PAGAMENT

Per fer el pagament haureu de fer una transferència al número de compte ES02 0081 1635 3100 0102 0113 del Banc Sabadell, indicant com a concepte: ESTIU, NOM I COGNOMS DE L'INFANT I EL CURS CURSAT EL 2022/2023

 

INSCRIPCIONS

Inscripcions del 22 de maig al 16 de juny. En cas de que la sol·licitud es presenti fora del termini establert la petició no serà admesa. Passarà a llista d’espera. En el supòsit que tancat el període hi hagi places, s’ofertaran a les famílies que es trobin en llista d’espera.

Les inscripcions s’hauran de fer telemàticamentPodeu accedir al tràmit d'Instància Genèrica fent click aquí. A la instància, heu d'adjuntar la següent documentació (cal posar el nom del document que adjunteu: si és comprovant bancari o full d'inscripció): 

  • Full d'inscripció  IMPORTANT: És imprescindible que el full d'inscripció estigui signat!

  • Resguard del pagament bancari 

IMPORTANT: En el cas de germans, cal fer el tràmit de les inscripcions individual i per separat per a cada infant. 

Darrera actualització: 12.05.2023 | 09:51
Darrera actualització: 12.05.2023 | 09:51