Places administratiu/va

Codi 01 F

Grup i subgrup C1

Escala d’Administració General, Subescala Administratiu/va, Categoria Administratiu/iva.

Nombre de places: 3

Sistema: Concurs de mèrits. Torn Lliure

 

DOCUMENTACIÓ

Llista provisional admesos i exclosos

Anunci definitiu admesos i exclosos

Anunci designació tribunal de selecció i fixació de la data de constitució i de realització de la prova de català

Darrera actualització: 9.02.2024 | 09:54
Darrera actualització: 9.02.2024 | 09:54