Calendari Fiscal

Calendari Fiscal pel 2024


IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS, IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS I TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS (domèstics i comercials)

Rebuts no domiciliats del 2 de maig al 5 de juliol de 2024
Rebuts amb domiciliació bancària. Pagament fraccionat 1a fracció. 3 de juny de 2024
2a fracció 2 de setembre de 2024
3a fracció 2 de desembre de 2024

 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS i BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS
Rebuts no domiciliats del 2 de setembre al 4 de novembre de 2024
Rebuts amb domiciliació bancària 4 de novembre de 2024

 

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Rebuts no domiciliats del 1 de març al 3 de maig de 2024
Rebuts amb domiciliació bancària 3 de maig de 2024

 

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Rebuts no domiciliats del 15 de setembre al 15 de novembre de 2023
Rebuts amb domiciliació bancària 15 de novembre de 2023

 

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL I TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES – GUALS
Rebuts no domiciliats del 2 de maig al 5 de juliol de 2024
Rebuts amb domiciliació bancària 5 de juliol de 2024

 

 

ENSENYAMENTS ESPECIALS MUNICIPALS
Quota inicial Rebuts no domiciliats del 23 d'agost al 25 d'octubre 2024
Rebuts amb domiciliació bancària 25 d'octubre 2024
1r trimestre Rebuts no domiciliats del 24 d'octubre al 24 de desembre 2024
Rebuts amb domiciliació bancària 24 desembre 2024
3r trimestre Rebuts no domiciliats del 26 d'abril al 26 de juny de 2024 
Rebuts amb domiciliació bancària 26 de juny de 2024

 

SERVEI D'ESCOLA BRESSOL
Gener  Rebuts no domiciliats del 26 de gener al 26 de març de 2024
Rebuts domiciliats 26 de març de 2024
Febrer Rebuts no domiciliats del 26 de febrer al 26 d'abril de 2024
Rebuts domiciliats 26 d'abril de 2024
Març Rebuts no domiciliats del 22 de març al 24 de maig de 2024
Rebuts domiciliats 24 de maig de 2024
Abril Rebuts no domiciliats del 26 d'abril al 26 de juny de 2024
Rebuts domiciliats 26 de juny de 2024
Maig Rebuts no domiciliats del 24 de maig al 26 de juliol de 2024
Rebuts domiciliats 26 de juliol de 2024
Juny Rebuts no domiciliats del 26 de juny al 26 d'agost de 2024
Rebuts domiciliats 26 d'agost de 2024
Juliol Rebuts no domiciliats del 26 de juliol al 26 de setembre de 2024
Rebuts domiciliats 26 de setembre de 2024
Setembre Rebuts no domiciliats del 26 de setembre al 26 de novembre de 2024
Rebuts domiciliats 26 de novembre de 2024
Octubre Rebuts no domiciliats del 24 d'octubre al 24 de desembre de 2024
Rebuts domiciliats 24 de desembre de 2024
Novembre Rebuts no domiciliats del 22 de novembre al 24 de gener de 2025
Rebuts domiciliats 24 de gener de 2025
Desembre Rebuts no domiciliats del 24 de desembre al 26 de febrer de 2025
Rebuts domiciliats 26 de febrer de 2024
Quota inscripció Rebuts no domiciliats del 23 d'agost al 25 d'octubre de 2024
Rebuts domiciliats 25 d'octubre de 2024
Menjador Juliol Rebuts no domiciliats del 26 de juliol al 26 de setembre de 2024
Rebuts domiciliats 26 de setembre de 2024

 

Darrera actualització: 8.11.2023 | 14:09
Darrera actualització: 8.11.2023 | 14:09