Calendari Fiscal

Calendari Fiscal pel 2023

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS, IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS I TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS (domèstics i comercials)

Rebuts no domiciliats del 2 de maig al 5 de juliol de 2023
Rebuts amb domiciliació bancària. Pagament fraccionat 1a fracció. 1 de juny de 2023
2a fracció 1 de setembre de 2023
3a fracció 1 de desembre de 2023

 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS i BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS
Rebuts no domiciliats del 1 de setembre al 3 de novembre de 2023
Rebuts amb domiciliació bancària 3 de novembre de 2023

 

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Rebuts no domiciliats del 1 de març al 5 de maig de 2023
Rebuts amb domiciliació bancària 5 de maig de 2023

 

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Rebuts no domiciliats del 15 de setembre al 15 de novembre de 2023
Rebuts amb domiciliació bancària 15 de novembre de 2023

 

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL I TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES – GUALS
Rebuts no domiciliats del 2 de maig al 5 de juliol de 2023
Rebuts amb domiciliació bancària 5 de juliol de 2023

 

 

ENSENYAMENTS ESPECIALS MUNICIPALS
Quota inicial Rebuts no domiciliats del 25 d'agost al 26 d'octubre 2023
Rebuts amb domiciliació bancària 26 d'octubre 2023
1r trimestre Rebuts no domiciliats del 25 d'octubre al 27 de desembre 2023
Rebuts amb domiciliació bancària 27 desembre 2023
3r trimestre Rebuts no domiciliats del 26 d'abril al 26 de juny de 2023 
Rebuts amb domiciliació bancària 26 de juny de 2023

 

SERVEI D'ESCOLA BRESSOL
Gener  Rebuts no domiciliats del 24 de gener al 24 de març de 2023
Rebuts domiciliats 24 de març de 2023
Febrer Rebuts no domiciliats del 24 de febrer al 24 d'abril de 2023
Rebuts domiciliats 24 d'abril de 2023
Març Rebuts no domiciliats del 24 de març al 26 de maig de 2023
Rebuts domiciliats 26 de maig de 2023
Abril Rebuts no domiciliats del 26 d'abril al 26 de juny de 2023
Rebuts domiciliats 26 de juny de 2023
Maig Rebuts no domiciliats del 26 de maig al 26 de juliol de 2023
Rebuts domiciliats 26 de juliol de 2023
Juny Rebuts no domiciliats del 23 de juny al 25 d'agost de 2023
Rebuts domiciliats 25 d'agost de 2023
Juliol Rebuts no domiciliats del 26 de juliol al 26 de setembre de 2023
Rebuts domiciliats 26 de setembre de 2023
Setembre Rebuts no domiciliats del 22 de setembre al 24 de novembre de 2023
Rebuts domiciliats 24 de novembre de 2023
Octubre Rebuts no domiciliats del 25 d'octubre al 27 de desembre de 2023
Rebuts domiciliats 27 de desembre de 2023
Novembre Rebuts no domiciliats del 24 de novembre al 26 de gener de 2024
Rebuts domiciliats 26 de gener de 2024
Desembre Rebuts no domiciliats del 22 de desembre al 26 de febrer de 2024
Rebuts domiciliats 26 de febrer de 2024
Quota inscripció Rebuts no domiciliats del 25 d'agost al 26 d'octubre de 2023
Rebuts domiciliats 26 d'octubre de 2023
Menjador Juliol Rebuts no domiciliats del 25 d'agost al 26 d'octubre de 2023
Rebuts domiciliats 26 d'octubre de 2023

 

Darrera actualització: 23.12.2022 | 13:10
Darrera actualització: 23.12.2022 | 13:10