Convocatòria excepcional del concurs per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral

Procés selectiu de la convocatòria excepcional de concurs de l'Ajuntament Castellví de la Marca per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 aprovada per acord de la Junta de Govern de data 26.05.2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOPB) de data 30.05.2022.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en els processos convocats és fins el dia 25/01/2023. 

Darrera actualització: 2.01.2023 | 08:59