Torre de les Pujades

Prop de la Múnia, al peu de la carretera a Vilafranca, hi ha la masia de tipus basilical tancada dins un baluard coneguda per castell de les Pujades. 

El lloc es troba situat dalt d’un lleuger monticle de 211m d’alçada, envoltat de terres planeres, proper a l’antiga «strata francesca» o camí ral. L’actual masia va ser edificada a mitjans del segle XIX, aprofitant pedres treballades i altres materials d’anteriors edificacions; conserva damunt el portal d’entrada un escut nobiliari amb diverses càrregues al camper i timbrat per una corona. 

De les restes de l’antiga casa fortificada d’origen gòtic, van quedar uns sòlids murs amb contraforts i una torre de planta circular, a un extrem del baluard, d’uns 9m d’alçada, construïda en pedra petita poc treballada col·locada d’una manera bastant irregular. A l’interior s’hi entra des de dins del baluard de la masia per un petit portal amb arcada conopial. Els murs són bastant gruixuts. Està coronada per merlets quadrangulars (en nombre de sis) amb dues mènsules cadascun i una espitllera allargada al bell mig. S’hi observen espitlleres rodones als baixos, al pis i a la part alta de l’edifici. Sembla que la torre té unes arrels molt antigues però va ser molt modificada posteriorment, a fi de convertir-la en lloc de defensa per armes de foc.

Darrera actualització: 29.03.2019 | 12:48