Ruïnes de Sant Miquel

Actualment solament resten unes edificacions tocant a la torre del Castellot completament enrunades i que les inclemències del temps anorreen de mica en mica, les quals se suposa que pertanyen a dita capella. L’edifici és format per dues naus de planta rectangular; de les quals es conserva un tros de la primera, que és de volta de canó i al mur de migdia s’entreveu l’arrencada de la segona. Aquestes dues naus es trobaven separades per dos arcs formers de mig punt molt gruixuts. Un absis recte amb finestreta espitllerada a la segona nau; conserva vestigis dels seus murs perimetrals que tenen una planta igual que la de la nau conservada. Tot està fet de reble, travat amb morter de calç, amb els paraments parcialment arrebossats. 

És una obra molt matussera, feta amb gran senzillesa, de caire completament casteller. Els arqueòlegs no es posen d’acord si en realitat correspon a la capella documentada, ja que la seva forma estructural planteja seriosos dubtes. La forma de la seva construcció correspon a una obra de finals del segle X o inici de l’XI.

Darrera actualització: 29.03.2019 | 12:46