La Torreta de Castellví

És una torre alt medieval, situada al peu del camí que de l’antic nucli de Castellví anava a Lleger. Es troba a uns 1.000m de l’antiga església parroquial de Sant Sadurní de Castellví, a 273m d’alçada. La seva utilitat era, com les altres, fer de guaita i protecció de les persones de l’entorn en cas de perill dels invasors. Sembla una obra del segle XI, possiblement més tardana que la del Castellot i la de can Pascol. Actualment, hi ha adossada una masia coneguda pel mateix nom, d’estructura bastant moderna, tot i que les seves arrels són antigues. Està molt ben conservada. 

La seva planta és circular i té uns 11m d’alçada. El seu diàmetre extern fa uns 5m i el gruix dels murs, al lloc de la porta d’entrada, és d’uns 80cm. Aquesta porta es troba a uns 5m d’alçada respecte al nivell del sòl i comunica al primer pis. Té una volta semiesfèrica, on al mig hi ha una trapa per entrar a la part baixa de la fortificació. Està coberta per una altra volta semiesfèrica amb senyals d’encanyissat, amb una trapa al seu costat per sortir al terrat de la fortificació. Al pis hi ha una senzilla gàrgola que feia de desguàs (potser de la latrina), així com un petit forat de guaita. L’aparell constructiu és fet amb filades completes de pedres sense treballar o molt poc treballades, de formes regulars i petites.

Darrera actualització: 29.03.2019 | 12:38