Aprovació inicial del projecte d’enderroc de Vins Font a la Múnia

Dilluns, 25 de gener de 2021 a les 00:00

El dijous passat en acabar el Ple va tenir lloc una Junta de Govern Local. Us deixem a continuació un breu resum dels punts que es van aprovar.

VINS FONT

Un dels punts a destacar va ser l’aprovació inicial del projecte d’enderroc de les antigues instal·lacions de Vins Font a la Múnia. Aquesta és una acció en la qual l’ajuntament fa un temps que hi treballa. L’objectiu és enderrocar els edificis i destinar-lo a ús de zona verda i equipaments.

OCUPACIÓ

Es van aprovar dos punts relacionats amb l’ocupació:

  • Acceptació d’un recurs per a la reactivació de l’ocupació de la Diputació de Barcelona. Amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències que els efectes de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia per la Covid-19 està tenint en l’aturada de l’economia i la conseqüent destrucció de l’ocupació, la Diputació de Barcelona concedeix suports econòmics adreçats al desplegament de plans d’ocupació local.
  • Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública pel 2021 per a l’estabilització d’ocupació temporal.

SUBVENCIONS I AJUTS

Pel que fa subvencions i ajuts, aquests són els punts que es van aprovar:

  • Sol·licituds de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre corresponents a l’exercici econòmic de 2020
  • Ajuts socials en els rebuts de l’IBI pels anys 2019 i 2020 per famílies amb menys recursos  
  • Concessió d’ajuts de l’àrea de serveis socials en concepte de material escolar i extraescolars  del curs 2020-2021
  • Concessió d’ajuts d’urgència social, pobresa energètica i risc habitacional.  

CONTRACTES MENORS

En relació a l’aprovació de contractes menors, es van aprovar els següents:

  • Aprovació de 2 contractes menor d’obra al nucli de Ratera: un per la protecció dels laterals del pont del camí de Ratera i un altre per canviar el tub de desembossament d’aigua del camí. L’empresa encarregada de les obres serà Vega Construcciones y Obras, S.L. per import de 3.969,55€ i 3.079,45€.
  • Contracte menor de serveis per desbrossament i tala controlada de pins al Castell de Can Pascol a Servicios Forestales EJ, S.L. per import de 4356€.
  • Contracte menor d’obra  per a la construcció d’un mur de contenció de panells amb pedra seca a Rempic Sta S.L. per import de 6.645€.
  • Contracte menor de subministrament de la plataforma corporativa es-publico, una base de dades corporativa amb actualitat, expedients, consultes, base de dades legislativa, i jurisprudència diversa, per import de 1.683,42€.

També es va aprovar l’acta de l’anterior Junta de Govern Local (podeu consultar-la fent click aquí), factures de despesa per import total de 39.904,89€ i l’ atorgament d’una  llicència d’obres menors i d’un gual.

Darrera actualització: 25.01.2021 | 14:15