Orientació a la mediació

El Punt d’Informació sobre Mediació del Consell Comarcal:

  • Informa sobre la mediació familiar i les seves característiques.
  • Atén i orienta les persones interessades en la mediació familiar.
  • Proporciona el formulari de sol·licitud i ajuda per emplenar-lo.
  • Es posa en contacte amb l’altra part implicada en la possible mediació i li ofereix la mateixa informació i assistència.
  • Insta l’inici de la mediació davant el Centre de Mediació Familiar de Catalunya.
  • Informa sobre els requisits per obtenir l’assistència jurídica gratuïta.
  • Trasllada al Centre de Mediació Familiar de Catalunya, si escau, la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta

Per accedir al servei cal la derivació dels serveis socials municipals. 

Persones destinatàries:

A totes les persones majors d’edat.


Darrera actualització: 1.04.2019 | 13:25