Lloguer d'espais municipals

  • Utilització de la zona d'esbarjo i de barbacoes del camp de futbol de Castellví: 70€
  • Utilització del Polivalent de les Cases Noves de Cal Marques: 70€
  • Utilització del Polivalent de Castellví: 70€
  • Utilització de la Casa de Cultura de la Múnia*: 70€
  • Utilització del Centre Polivalent de la Múnia (tots els seus departaments)*: 70€

* A La Casa de Cultura i el Centre Polivalent de La Múnia no s'hi poden dur a terme àpats. 

Cal fer efectiu un dipòsit de 100€. EL PAGAMENT S'HAURÀ D'EFECTUAR EN TARGETA O PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. NO S'ACCEPTARAN PAGAMENTS EN EFECTIU. 

Les entitats del municipi pagaran una quota específica de 20€ per utilització dels locals. Si es tracta d'una activitat regular o en benefici del municipi, quedarà exempta de pagar quota. 

Queda prohibit l'ús d'aquests espais per part de persones, organismes o entitats que no siguin del municipi, excepte les que realitzin actes que siguin d'interès púbic, el qual serà valorat per part de l'Ajuntament. 

L'ús s'haurà de sol·licitar amb una antel·lació mínima de 7 dies. 

L'hora màxima de tancament del recinte en cas de festes particulars o familiars, s'estableix en les 23:00h. 

Aquests espais en les dates de Cap d'Any, Sant Joan i Castanyada només podran ser utilitzats per les entitats del municipi. 

S’han de deixar les instal·lacions en les mateixes condicions en que s’han trobat. La neteja (productes i estris) va a càrrec del sol·licitant.

A la part dreta de la pàgina podeu trobar els dos tipus d'instàncies per a poder llogar els espais municipals següents: 

- Zona d'esbarjo i barbacoes del camp de futbol de Castellví 

- Locals públics municipals: Polivalent de les Cases Noves de cal Marques, Polivalent de Castellví i la Casa de Cultura de la Múnia. 

Un cop emplenades, s'hauràn de presentar a l'Ajuntament de Castellví de la Marca. 

Darrera actualització: 18.04.2021 | 16:52