Acollida de persones nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del pais i de la ciutat.

Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Sessions de formació a persones i families
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Persones destinatàries:

A les persones nouvingudes a Castellví de la Marca majors d’edat. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social de l’Equip Bàsic de Serveis Socials.


Darrera actualització: 1.04.2019 | 13:52