Llar d'infants "Els Gotims"

INFORMACIÓ SOBRE LES TAXES PEL CURS I2

De conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, l’escolarització per les famílies pel tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2) serà gratuïta. En tot cas, el mes de juliol no serà finançat per la Generalitat atès que el que es financia és l’escolarització de deu mesos (setembre-juny). El mes de juliol es cobrarà com una activitat extraordinària.

 

COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ?

1. Obre, emplena i guarda't el formulari d'inscripció  

IMPORTANT: És imprescidible que el full d'inscripció estigui signat!

2. Prepara tota la documentació necessària (cal escanejar-ho tot i enviar-ho en forma de documents individuals): 

  • DNI / NIF / targeta de residència de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a)*
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació*
  • Carnet de vacunacions o certificat equivalent de l'infant
  • Targeta sanitària de l'infant*

*EN EL CAS D'HAVER PRESENTAT AQUESTA DOCUMENTACIÓ EL CURS ANTERIOR, I SI NO HI HA HAGUT CAP MODIFICACIÓ, NO CAL QUE ELS TORNEU A PRESENTAR 

3. Realitza el tràmit "Inscripció a les escoles bressol municipal", i adjunta-hi el formulari i tota la documentació

Llar d'infants "Els Gotims"

c/ de l'Esport, 14 - 08732 Castellví de la Marca - Barcelona (Catalunya)
Darrera actualització: 24.05.2022 | 09:34