He trobat una incidència al carrer

Tanca Formulari

He trobat una incidència al carrer

AVÍS D'INCIDÈNCIES I ANOMALIES EN LA VIA PÚBLICA 

Els veïns i veïnes poden comunicar a l'Ajuntament qualsevol anomalia en la via pública, en l'enllumenat o manca de neteja viària. 

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L'Ajuntament de Castellví de la Marca és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Si vols, pots accedir-hi per rectificar-les o cancel·lar-les, tot dirigint-nos un escrit a: Ajuntament de Castellví de la Marca- Av. de Catalunya, 6 - 08732 Castellví de la Marca o mitjançant aquesta adreça electrònica: marca@diba.cat. 


Darrera actualització: 13.05.2019 | 09:17
Darrera actualització: 13.05.2019 | 09:17