Liquidació

Dades liquidació 2021

Romanent líquid de tresoreria: 394.925,46€

Dades pressupostàries

Resultat pressupostari ajustat: -27.518,44€

Romanents de crèdit d'inversions susceptibles d'incorporació: 248.077,86€

Deute per operacions a llarg termini s/ ingressos corrents: 7,32%

Dades d'estabilitat pressupostària

Capacitat / Necessitat de finançament: -263.708,29

Regla de la Despesa: -228.572,96€

Nivell d'endeutament: 136.886,51€

Darrera actualització: 25.01.2023 | 12:58
Darrera actualització: 25.01.2023 | 12:58