Liquidació

Dades liquidació 2019

Romanent líquid de tresoreria: 750.789,37€

Dades pressupostàries

Resultat pressupostari ajustat: 482.568,34€

Romanents de crèdit d'inversions susceptibles d'incorporació: 54.101,19€ 

Deute per operacions a llarg termini s/ ingressos corrents: 9,14%

Dades d'estabilitat pressupostària

Capacitat / Necessitat de finançament: 376.439,03€

Regla de la Despesa: 8.880,83€

Nivell d'endeutament: 75.324€

Darrera actualització: 10.08.2021 | 10:07
Darrera actualització: 10.08.2021 | 10:07