Liquidació

Dades liquidació 2022

Romanent líquid de tresoreria: -57.081,83 €

 

Dades pressupostàries

Resultat pressupostari ajustat: 170.858,49 €

Romanents de crèdit d'inversions susceptibles d'incorporació: 83.369,20€

Deute per operacions a llarg termini s/ ingressos corrents: 14,80%

 

Dades d'estabilitat pressupostària

Capacitat / Necessitat de finançament: -501.215,35€

Regla de la Despesa: -64.516,59€

Nivell d'endeutament: 292.218,84€

Darrera actualització: 22.09.2023 | 13:18
Darrera actualització: 22.09.2023 | 13:18