CONVOCATORIA INICI OPERACIONS DELIMITACIO TERME AMB STA MARGARIDA I MONJOS

La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ha iniciat un expedient de delimitació entre els municipis de Castellví de la Marca i Castellet i la Gornal i Castellví de la Marca i Sta. Margarida i els Monjos.

S’ha assenyalat l’inici de les operacions de delimitació pel 27 de setembre de 2022, a la seu del l’Ajuntament de Castellví de la Marca amb els següents horaris:

  • Operació de delimitació entre Castellví de la Marca i Castellet i la Gornal: 10 hores
  • Operació de delimitació entre Castellví de la Marca i Sta. Margarida i els Monjos: 12:30 hores.

Es convoca als propietaris afectats (parcel.les que limiten entre els dos tremes municipals) a assistir a aquest acte, que consistirà en una anàlisi i valoració de la documentació tècnica de la línia de terme, i, si , s’escau, en treball de camp i en la redacció de la corresponent acta de delimitació i signatura.

El que es fa públic per a general coneixement.

A Castellví de la Marca, a 9 de setembre de 2022
L’Alcalde

Darrera actualització: 12.09.2022 | 13:12