Les Conilleres

És el lloc on va ser atorgada carta de franqueses, el 1222 i disposava d’una capella sota l’advocació de Sant Marc. Està situat al sector NE del municipi, al peu de la zona muntanyosa, format per dos nuclis rurals: la Conillera Gran i la Conillera Xica.

La més antiga és la Conillera Gran, que és on hi havia la capella i les cases més velles, encara ben visibles avui dia, com queda demostrat amb les ruïnes de cal Pascol i cal Curt, totes dues amb portalada de pedra adovellada. Les altres existents han estat restaurades majoritàriament, per la qual cosa es troben molt modificades, encara que s’hi poden veure vestigis antics, com és el cas de ca l’Orpí, ara, residència rural. A cal Planes, hi ha un rellotge de sol amb la frase següent: “Si a cal Planes vas, l’hora sabràs”. Té el taller de ceràmica esmaltada Aquatro, en una antiga granja de conills i també les Caves Berdié- una cava de nova planta situada en una esplanada de l’entorn.

A la Conillera Xica, els edificis estan tots en bon estat, ja que no n’hi ha d’abandonats. Està format bàsicament per una alineació de cases, relativament modernes, entre mitgeres. En ambdós nuclis els edificis són de planta baixa, o planta baixa i pis, amb espais destinats a magatzems i altres dependències agrícoles.

Darrera actualització: 4.10.2018 | 09:26