El Mas de la Pansa

Situat al peu de la carretera entre la Múnia i el Maset dels Cosins, a la zona central de migdia del municipi. Consta de tres parts ben diferenciades: un carrer de cases paral·lel a la carretera, conegut pel Mas de la Figa; un carrer de cases perpendicular a la carretera i unes quantes cases de camp disperses al peu de la carretera. Està conformat per edificacions entre mitgeres o aïllades, segons l’indret on es troben, de planta baixa i pis amb grans dependències agrícoles. Forma part de l’indret PEMESA, la principal empresa del municipi.

Darrera actualització: 4.10.2018 | 09:29