S’inicia la urbanització del parc de la Fassina de la Múnia

Dijous, 2 de maig de 2024

L’alcalde Eliseu Alegre, les empreses adjudicatàries, la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut signen l’acta de comprovació de replanteig de l’obra.

Amb aquest projecte d’urbanització l’Ajuntament culmina el que es va iniciar l’any 2017 amb la redacció d’un projecte d’enderroc de les antigues instal·lacions de l’empresa coneguda amb el nom de Vins Font que es va executar el 2021. Aquestes antigues instal·lacions es trobaven en estat ruïnós, amb els conseqüents problemes d’higiene, salubritat, presència de rosegadors, tota mena d’insectes, abocaments de deixalles, etc.

Atès que aquest sector està qualificat, en el POUM, com a equipament i zona verda, l’equip de govern va determinar que aquest espai es transformés en una plaça per a ús de tota la ciutadania.

Les obres segueixen les premisses establertes en el procés de participació ciutadana “Decideix com serà el nou parc de la Fassina” realitzat l’any 2022 i adaptant-lo a la situació climàtica actual. 

El projecte pretén dotar d’un nou espai verd públic. Amb aquest projecte es vol donar resposta als següents aspectes:

  • Obtenir un espai públic obert de qualitat amb materials i paviments que s’ajustin a les necessitats de la ciutadania, fugint del concepte de plaça dura.
  • Urbanitzar l’espai amb criteris de sostenibilitat per a l’entorn urbà en el qual predominen les superfícies permeables que permeten l’oxigenació del sòl i el drenatge natural de les aigües.
  • Crear un espai on passejar i gaudir de manera saludable, amb la creació de zones d’oci per a infants, recorreguts interns de sorra i zones per al descans.
  • Habilitar recorreguts accessibles, segurs i còmodes per als usuaris.

 

El contracte d’execució es divideix en 3 lots:

  • LOT 1- Obra general - Adjudicat a EXCAVACIONS CHE, S.L. - 323.546,24 €
  • LOT 2 - Enllumenat públic - Adjudicat a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. - 56.946,04 €
  • LOT 3 - Jardineria - Adjudicat a EXCAVACIONS CHE, S.L. - 54.269,06 €

El cost total de l'adjudicació, 434.761,34€, es troba íntegrament subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Durant el període de temps que durin les obres, es delimitarà la zona afectada amb tanques i hi haurà prohibició d’aparcar en el recinte assenyalat en el mapa de la següent imatge.

Darrera actualització: 2.05.2024 | 11:55