S'aproven dos contractes de manteniment de la via pública a la Junta de Govern del 19 de novembre

Dijous, 26 de novembre de 2020 a les 00:00

El passat dijous 19 de novembre van tenir lloc, de forma telemàtica, el Ple ordinari del mes de novembre i una Junta de Govern Local. A continuació teniu un breu resum dels punts aprovats a cadascun d'ells. 

En relació a la Junta de Govern Local cal destacar l’adjudicació de dos contractes de manteniment de la via pública com són la sega dels vorals dels camins i els serveis de manteniment del clavegueram.

També, l’aprovació i adhesió de dos convenis amb la Diputació de Barcelona: un pels serveis del Bibliobús i l’altre per la gestió i organització de l’arxiu municipal.

També es van aprovar:

  • tres llicències d’obres menors
  • l’acta de la Junta de Govern Local anterior, del 5 de novembre
  • factures de despesa per import total de 44.082,23€
  • la resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. 10311)
  • la compra material informàtic
  • les sol·licituds d’alta de serveis de l’AOC
  • el calendari de vacances de Nadal treballadors municipals

A més a més, es va revocar la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs públic per proveir, amb caràcter interí, una plaça de secretaria intervenció; es va renovar l’autorització de la ruta de transport escolar núm. 19 que comença a les Conilleres i finalitza a l’Escola el Castellot i es van concedir targetes d’aparcament.

Pel que fa al Ple ordinari del mes de novembre, aquest només va comptar amb 5 punts a l’ordre del dia: es van aprovar les actes dels Plens anteriors i dues llicències d’obres majors, es va rectificar l’expedient de Contribucions Especials per la Xarxa d’Aigua de les Cases Noves de Cal Marques, ja que hi mancava un subjecte passiu i es va donar compte de cinc decrets d’Alcaldia.

Darrera actualització: 04.12.2020 | 11:26