S’adjudiquen les obres per la renovació de la xarxa d’aigua de les Cases Noves de Cal Marques, previstes pel mes de març

Divendres, 22 de gener de 2021 a les 00:00

Ahir dijous es va celebrar el primer Ple ordinari de l’any 2021, corresponent al mes de gener. A continuació us fem un breu resum dels punts que es van aprovar. 

  • Es va adjudicar a l’empresa Elecnor S.A. el contracte d’obres  de la renovació de la xarxa d’aigua potable del nucli de les Cases Noves de Cal Marques per import total de 128.413,83€ amb 7 vots a favor i 2 abstencions del grup municipal d’ERC. Es té previst l’inici de les obres sigui el mes de març.

 

  • El llenguatge administratiu és la via a través de la qual es comunica l’administració amb la ciutadania. És molt important que aquesta comunicació sigui bona i fluida. Per tal de millorar l imatge dels textos, la qualitat lingüística i unificar els criteris de redacció, es va aprovar el manual d’estil i documentació administrativa. Un document intern que regula tant els models de documents administratius a seguir com les pautes de redacció i unificació dels criteris a seguir a l’hora d’escriure. El manual va ser aprovat per unanimitat.

 

  • També es va aprovar el Compte General de l’exercici econòmic de 2019, que la Comissió Especial de Comptes ja havia dictaminat favorablement. Aquesta aprovació és un acte formal de remissió dels comptes de l’exercici econòmic de l’ajuntament als òrgans de control extern, en el cas català, a la Sindicatura de Comptes.  Es va aprovar per unanimitat.

 

  • En relació al personal de l’ajuntament es van aprovar dos punts: modificació de la plantilla per tal de reestructurar el servei d’obres i urbanisme, ampliant, el servei, i així creant una millora en la seva gestió i eficàcia; i l’augment de les retribucions per aplicació de la Llei 11/2020. La segona qüestió es va aprovar per unanimitat mentre que la primera es va aprovar per set vots a favor i dues abstencions del grup d’Esquerra.

 

  • Un altre dels punts que es va aprovar per unanimitat va ser l’aprovació inicial de Pla Especial Urbanístic a Les Casetes amb l’objectiu de regular els usos d’una nau agrícola per tal de poder-hi desenvolupar activitats que sí estan permeses en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En concret, es tracta del canvi d’ús de la nau agrícola per establir-hi un aparcament d’autocaravanes. 

També es va aprovar l’acta del Ple anterior (17.12.2020) i es van donar compte dels decrets d’Alcaldia (els podeu consultar al portal de transparència), el Període Mig de Pagament a Proveïdors del 4t trimestre de 2020 (el podeu consultar fent click aquí), que se situa en 15 dies, la meitat que permet la llei; i del sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer.

Darrera actualització: 22.01.2021 | 14:34