Resum del Ple Municipal del 26 de maig de 2022

Dijous, 26 de maig de 2022

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca va celebrar ahir, dijous 26 de maig, la sessió corresponent al mes de maig (núm. 06/2022). 

Aquest ple es va celebrar de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. 

  • El Ple aprova per unanimitat les actes de les sessions del ple de data 13 d'abril de 2022 i 5 de maig de 2022. 
  • El Ple aprova per unanimitat una llicència d'obres majors.
  • El Ple aprova per unanimitat la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost 2022. 
  • El Ple aprova per unanimitat el model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l'Ajuntament de Castellví de la Marca.
  • El Ple aprova per unanimitat el 6 d'abril (dijous Sant) i el 16 d'agost  (Festa Major de la Múnia) com a Festes Locals per a l'any 2023.  
  • El Ple aprova per unanimitat les bases del procés participatiu per a decidir com serà el nou parc de la Fassins de la Múnia. 
  • El Ple dona compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021. 
  • El Ple dona compta dels Decrets d'Alcaldia del número 78 al 108 - els podeu consultar al Portal de Transparència de l'Ajuntament. 
  • El Ple acaba amb el punt de precs i preguntes, de les quals no se'n formula cap. 

Podeu tornar a veure la retransmissió en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Castellví de la Marca

Darrera actualització: 12.12.2022 | 15:24