Resum del Ple Municipal del 20 d'octubre de 2022

Divendres, 21 d’octubre de 2022

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca va celebrar ahir, dijous 20 d'octubre, la sessió corresponent al mes d'octubre (núm. 11/2022). 

Aquest ple es va celebrar de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. 

  • El Ple aprova per unanimitat l'acta de la sessió del ple de data 15 de setembre de 2022. 
  • El Ple aprova per unanimitat l'acta de delimitació del terme municipal entre Castellví de la Marca i Santa Margarida i els Monjos. 
  • El Ple aprova inicialment la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2023. Sí 7: Junts (7) / Abstencions 2: ERC (2). 
  • El Ple aprova la modificació de crèdit 6/2022 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a anul·lacions o baixes d'altres aplicacions, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i a nous ingressos. Sí 7: Junts (7) / Abstencions 2: ERC (2).
  • El Ple aprova per unanimitat la modificació de l'Annex d'inversions del pressupost 2022 de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. 
  • El Ple aprova la modificació de les Bases d'Execució del pressupost 2022 de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. Sí 7: Junts (7) / Abstencions 2: ERC (2).
  • El Ple aprova per unanimitat la sol·licitud de revisió d'ofici de l'expedient de contribucions especials per a l'execució del projecte d'adequació del Camí de Pedrés. 
  • El Ple dona compta dels Decrets d'Alcaldia del número 228 al 253 - els podeu consultar al Portal de Transparència.
  • El Ple finalitza amb el punt de precs i preguntes on el Sr. Alcalde agraeix a totes les entitats i persones que van participar a la Festa del Most celebrada el passat cap de setmana, així com als regidors i regidores que van ajudar i als treballadors i treballadores municipals. 
  • El Ple aprova per unanimitat la inclusió d'un nou punt per la via d'urgència, l'aprovació de l'adhesió al Pacte d'Alcaldies per reforçar l'acció climàtica (PAESC), que s'aprova per unanimitat.  

Podeu tornar a veure la retransmissió en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Castellví de la Marca

Darrera actualització: 12.12.2022 | 12:27