Resum del Ple Municipal del 20 d'abril de 2023

Divendres, 21 d’abril de 2023

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca va celebrar ahir, dijous 20 d'abril, la sessió corresponent al mes d'abril (núm. 04/2023). 

Aquest ple es va celebrar de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. 

  • El Ple aprova per unanimitat l'acta de la sessió del ple del data 16 de març de 2023. 
  • El Ple aprova per unanimitat l'adjudicació de contractes per la gestió, coordinació, monitoratge i consergeria de les activitats esportives, de lleure i de salut.
  • El Ple aprova per set (7) vots a favor del grup de Junts i una (1) abstenció del grup d'ERC la modificació de crèdits 7/2023 de suplement de crèdit finançada amb baixes d'altres partides.
  • El Ple aprova la inclusió d'un nou punt per la via d'urgència:
    • El Ple aprova per unanimitat desestimar la petició realitzada pel concessionari del subministrament d'aigua potable, Cassa Aigües i Depuració SLU, d'augment de les tarifes per l'exercici 2023. 
  • Després de tractar i debatre els punts inclosos per la via d'urgència es passa a la part destinada al control. El Ple dóna compte dels Decrets d'Alcaldia del número 101 al 137 - els podeu consultar al Portal de Transparència de l'Ajuntament
  • El Ple acaba amb el punt de precs i preguntes, en el qual l'Alcalde-President indica als membres les properes sessions del Ple que s'han de celebrar: dimarts 2 de maig, dijous 18 de maig i, dimecres 14 o dijous 15 de juny. 
Darrera actualització: 21.04.2023 | 14:29