Resum del Ple Municipal del 16 de febrer de 2023

Divendres, 17 de febrer de 2023

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca va celebrar ahir, dijous 16 de febrer, la sessió corresponent al mes de febrer (núm. 02/2023). 

Aquest ple es va celebrar de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. 

 • El Ple aprova per unanimitat l'acta de la sessió del ple del data 19 de gener de 2023. 
 • El Ple aprova per unanimitat l'adhesió al projecte transformador "Equipaments 2030: responsables i educadors" de la Diputació de Barcelona. 
 • El Ple aprova per unanimitat la moció en defensa de les persones que pateixen ADEE (Acondroplàsia i altres Displàsies Esquelètiques amb Nanisme), establir pans d'inserció laboral perquè puguin accedir a una feina digna i decent. 
 • El Ple aprova per unanimitat la inclusió de tres punts per la via d'urgència que s'expliquen a continuació:
  • El Ple aprova per unanimitat retrotraure les actuacions del procediment de licitació del contracte de serveis per a la gestió, coordinació, monitoratge i consergeria de les activitats esportives, de lleure i de salut, a la modificació del plec de clàusules administratives particulars. 
  • El Ple aprova per majoria absoluta (Sí (6): Junts per Castellví de la Marca / Abstencions (2): ERC) l'aprovació inicial de la modificació del Catàleg de Masies del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
  • El Ple aprova per unanimitat la modificació de crèdits 4/2023 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d'altres aplicacions. 
 • El Ple dona compte dels Decrets d'Alcaldia del número 08 al 49 - els podeu consultar al Portal de Transparència de l'Ajuntament
 • El Ple acaba amb el punt de precs i preguntes, de les quals no se'n formula cap. 
Darrera actualització: 17.02.2023 | 15:52