Resum del Ple Municipal del 16 de febrer de 2023

Divendres, 17 de febrer de 2023 a les 00:00

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca va celebrar ahir, dijous 16 de febrer, la sessió corresponent al mes de febrer (núm. 02/2023). 

Aquest ple es va celebrar de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. 

 • El Ple aprova per unanimitat l'acta de la sessió del ple del data 19 de gener de 2023. 
 • El Ple aprova per unanimitat l'adhesió al projecte transformador "Equipaments 2030: responsables i educadors" de la Diputació de Barcelona. 
 • El Ple aprova per unanimitat la moció en defensa de les persones que pateixen ADEE (Acondroplàsia i altres Displàsies Esquelètiques amb Nanisme), establir pans d'inserció laboral perquè puguin accedir a una feina digna i decent. 
 • El Ple aprova per unanimitat la inclusió de tres punts per la via d'urgència que s'expliquen a continuació:
  • El Ple aprova per unanimitat retrotraure les actuacions del procediment de licitació del contracte de serveis per a la gestió, coordinació, monitoratge i consergeria de les activitats esportives, de lleure i de salut, a la modificació del plec de clàusules administratives particulars. 
  • El Ple aprova per majoria absoluta (Sí (6): Junts per Castellví de la Marca / Abstencions (2): ERC) l'aprovació inicial de la modificació del Catàleg de Masies del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
  • El Ple aprova per unanimitat la modificació de crèdits 4/2023 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d'altres aplicacions. 
 • El Ple dona compte dels Decrets d'Alcaldia del número 08 al 49 - els podeu consultar al Portal de Transparència de l'Ajuntament
 • El Ple acaba amb el punt de precs i preguntes, de les quals no se'n formula cap. 
Darrera actualització: 17.02.2023 | 15:52