La Junta de Govern enllesteix els darrers tràmits per iniciar la construcció del nou Ajuntament

Dimecres, 10 de març de 2021 a les 00:00

El dijous 4 de març es va celebrar una Junta de Govern Local. A continuació us fem un resum dels punts que es van aprovar. 

La JGL aprova 5 contractes per la redacció de la documentació ambiental que ha d'acompanyar la modificació del Catàleg de Masies, els serveis d'un enginyer i d'un arquitecte tècnic per dirigir les obres de la nova Casa Consistorial, un servei de control de plagues (desratització i legionel·losi) i un subministrament de material per arrenjar un espai pendent al carrer del Davant a les Cases Noves de la Riera.

Es va prorrogar per 2 anys el contracte amb Nou Verd SCCL per la prestació del servei de neteja de la via pública. Nou Verd és un centre especial de treball que ocupa persones amb vulnerabilitat econòmica i social.

La Junta també va aprovar les certificacions 4 i 5 de les 2a fase de restauració del Castellot. Està previst que les obres i els treballs arqueològics finalitzin aquest mes de març.

D'altra banda, també es va atorgar llicències d'obres menors i de tinença i conducció de gossos. I es va aprovar una relació de factures per import de 21.459,29€.

Darrera actualització: 11.03.2021 | 13:11