La Comissió Especial de Comptes inicia els tràmits per aprovar el Compte General del 2021

Dimarts, 18 d'octubre de 2022 a les 00:00

La Comissió Especial de Comptes es celebrarà el proper dia 20 d'octubre de 2022, a les 17.30 hores, per tal d’iniciar els tràmits d’examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes generals de la corporació corresponents a l’exercici 2021, juntament amb els justificants i antecedents. La sessió serà retransmesa en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.

El Compte General és un conjunt de documents i estats que l'entitat local ha d'elaborar a finals de cada any per informar sobre:

  • Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any.
  • Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l'Entitat local durant l'any a què es refereix el Compte General.
  • Com s'ha executat el pressupost de l'Entitat local, és a dir, informació sobre quina quantitat i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, quants recursos s'han obtingut i quins han estat aquests recursos. També s'informa sobre la forma en què s'han realitzat aquestes despeses i ingressos. 

El Compte general estarà integrat pels comptes anuals de l’entitat principal i de les seves entitats dependents, i un cop aprovat, s’envia tant a la Sindicatura de Comptes com al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

Darrera actualització: 18.10.2022 | 16:11