El Servei Català de Trànsit podrà denunciar i sancionar per infraccions a normes de circulació en vies urbanes

Dimecres, 21 d’abril de 2021

La Junta de Govern ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. També s’han renovat contractes amb centres especials de treball, s’ha aprovat el projecte executiu de renovació de la gespa del camp de futbol municipal i les bases i la convocatòria d’ajuts a entitats i associacions. Us fem un breu resum dels punts aprovats al Ple i la JGL del dijous 15 d’abril.

PLE

El passat dijous 15 d’abril va tenir lloc el Ple ordinari del mes d’abril. Degut a la situació actual i seguint els protocols de seguretat, es va realitzar telemàticament. Per un problema tècnic la retransmissió no es va poder seguir en directe.

En aquest Ple es va aprovar inicialment la modificació de bases d’execució del pressupost de 2021 per tal d’incloure les quanties actualitzades a indemnitzacions del personal al servei de l’Ajuntament per transport en vehicle propi, es va atorgar una llicència d’obra major i es va aprovar l’adhesió al nou conveni entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria i la Federación Española de Municipios y Provincias en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals per a l’obtenció d’informació via serveis web dels certificats a corrent o IRPF...

Tots els punts van ser aprovats per unanimitat.

També es van donar compte dels decrets d’Alcaldia (els podeu consultar fent click aquí) i es va aprovar l’acta del Ple del mes passat (la trobareu en el següent enllaç).

JUNTA DE GOVERN LOCAL

En acabar el Ple va tenir lloc una Junta de Govern Local.

Es va aprovar per unanimitat un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. A través d’aquest conveni, el Servei Català de Trànsit assumeix la competència per a imposar multes i sancions per infraccions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

L’Ajuntament de Castellví de la Marca té dos contractes amb centres especials de treball i fundacions que ocupen persones amb vulnerabilitat econòmica i social: la Fundació Privada Mas Albornà i l’empresa Nou Verd SCCL. A la Junta del dijous es van prorrogar els contractes amb ambdós, el primer pels serveis de jardineria i neteja viària puntual de la Festa Major i el segon per la neteja viària del municipi.

Amb relació a l’àrea d’esports es va aprovar el projecte executiu de reposició de la gespa artificial del camp de futbol de la Múnia. Aquesta va ser una de les accions més votades al procés participatiu “Dona veu al teu vot” (2019) en el qual els veïns i veïnes van votar i decidir quines volien que fossin les inversions d’obres i via pública a executar en la legislatura 2019-2023.

Si formes part d’una entitat o associació municipal aquesta informació t’interessa. Es van aprovar les bases i la convocatòria de les subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre per a l’exercici de 2021. Trobareu més informació sobre aquest punt fent click aquí [pàgina específica de subvencions a entitats del web]

Altres punts de l'ordre del dia:

També es van aprovar diferents contractacions: serveis d’assessoria jurídica, per la realització d’un mural per un acte de celebració del col·lectiu LGTBI+, per a diverses actuacions de dinamització juvenil, de trasllat de restes de nínxols i del canvi d’elèctrodes i manteniment dels desfibril·ladors.

Uns altres punts de l’ordre del dia van ser els atorgaments. En aquest cas es van atorgar llicències urbanístiques, una llicència per instal·lació temporal de terrasses a la via pública, drets funeraris, ajuts d’estada residencial de persona vulnerable i reserves d’aparcament de vehicles.  

Tornant a l’àrea d’esports, es van aprovar dos convenis: un entre l’Ajuntament de Castellví de la Marca i l’Associació Esportiva La Múnia i l’altre amb el Club de Futbol Castellví. El protocol d’obertura d’instal·lacions esportives municipals també va ser un dels punts aprovats en aquesta Junta, així com l’autorització de pas pel terme municipal de la 9a Clàssica Ciclista Isaac Gàlvez.

També es va donar conformitat i aprovar la certificació 1a, Millora eficiència de l’enllumenat públic a Castellví de la Marca, actuació inclosa a l’operació Penedès, Municipis compromisos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya; es van acceptar diverses subvencions i recursos atorgats per la Diputació de Barcelona.  

Relacionat amb el personal de l’Ajuntament, es va aprovar la proposta de concessió de beques a treballadors/es municipals segons art. 21.2 del conveni col·lectiu  i es van reconèixer triennis d’antiguitat a treballadors/es municipals.

Es van ratificar dos decrets d’alcaldia (núm. 39/2021 i 44/2021), es va aprovar  l’adscripció del municipi a l’àmbit  territorial de cobertura del punt local de servei del programa Reempresa de Vilafranca del Penedès per al període 2020-2023, es van renovar targetes d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda, es va denegar la cessió de titularitat d’una llicència de taxi i es va signar un conveni de pràctiques no remunerades al casal d’estiu.

Darrera actualització: 22.04.2021 | 09:50