Comença la prohibició de fer foc al bosc

Divendres, 19 de març de 2021 a les 00:00

A partir del 15 de març i fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició vol prevenir els incendis forestals. Caldrà sol·licitar una autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema. 

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

  • No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
  • No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
  • Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La sol·licitud s'ha de realitzar presencialment a l'Ajuntament. Trobareu més informació en el següent enllaç del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 19.03.2021 | 09:48