Castellví de la Marca entra a les restriccions dels municipis en nivell 3 del Pla Alfa.

Dijous, 21 de juliol de 2022 a les 00:00

Formem part del massís Montmell-Marmella, del qual en queden tancats tots els accessos (tota la zona boscosa del municipi). L’activació del nivell 3 del Pla Alfa, el nivell màxim, implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal. Estan vigents des de divendres 22 de juliol i fins a la nit de dilluns a dimarts, 26 de juliol.

➡️Es suspenen les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a en algun nucli habitat o població.

➡️Es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l’entorn immediat de les edificacions on es dormi.

➡️Es suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs.

➡️Es suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes.

➡️Es restringeix l’ús d’eines (bufadors, serres radials, ...) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat.

➡️Es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables).

#castellvídelamarca #plaalfa #nivell3

Darrera actualització: 01.08.2022 | 15:25