Cap a la sostenibilitat: canviem l’enllumenat públic a LED

Dimarts, 12 de gener de 2021 a les 00:00

El proper 26 de gener s’iniciarà la substitució de l’enllumenat públic del municipi a LED. Apostem per un municipi més sostenible i curós amb el medi ambient a través d’aquesta acció per la millora de l’eficiència en les instal·lacions de l’enllumenat públic municipal.

L’Ajuntament de Castellví de la Marca posseeix unes instal·lacions d’enllumenat que en general es poden qualificar d'antigues tot i que estan ben conservades i mantingudes. Existeix una variada mostra de punts de llum al llarg del municipi, que s’agrupen en 23 tipologies, la major part dels punts de llum estan constituïts per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió de 100-150W. El número de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió existents actualment en el municipi és de 345 unitats, mentre que LED són 178 unitats. Hi ha 90 masies que disposen de llum amb làmpada de vapor de sodi de 150W mentre que les restants s’han anat substituint per làmpades de LED. Amb aquesta acció es canviaran totes les làmpades restants a LED. 

Amb aquest canvi a LED, s’aconseguirà millorar l'eficiència energètica de la instal·lació que es tradueix en una reducció del consum elèctric, de les emissions de CO² a l’atmosfera i del cost d’explotació i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat. Actualment, aquests punts de llum generen un consum anual en kWh de 208.058,75. Gràcies a aquestes actuacions es preveu un estalvi anual del 76,60%, el que es tradueix en un consum anual de 48.681,2 kWh i una reducció de 62.48 tones de CO².

Aquesta actuació, subvencionada pel fons FEDER, té un impacte molt important i positiu sobre els pressupostos municipals, que permeten alliberar pressupost corrent i destinar-lo a altres inversions o despesa que permetran, tot millorant el medi ambient, tenir recursos per a donar un millor servei a la ciutadania.

Darrera actualització: 14.01.2021 | 21:08