Ajudes al lloguer per a joves: el bo jove de lloguer

Dimarts, 31 de maig de 2022 a les 11:00

El bo jove és una ajuda de 250 euros mensuals que podran rebre els joves durant dos anys. Es podrà demanar a partir del 8 de juny. S’atorgaran per ordre de sol·licitud fins que s’acabin els fons.

El Consell de Ministres va aprovar l’1 de març repartir 1.843 milions d’euros entre totes les comunitats autònomes per posar en marxa el bo jove de lloguer. Catalunya rebrà 467 milions d’euros (el 14,50%) per facilitar l’accés a la vivenda als menors de 35 anys, ja que l’emancipació a aquestes edats està en mínims històrics. Els joves que compleixin els requisits per accedir a aquestes ajudes podran sol·licitar-lo a partir del 8 de juny.

Aquestes són les condicions que cal complir:

- Ser persona física i tenir entre 18 i 35 anys al sol·licitar l’ajuda.

- Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.

- Tenir un contracte de lloguer d’un pis o habitació 

- No pagar més de 600 euros mensuals pel lloguer de la vivenda o més de 300 en el cas d’arrendar una habitació. Les comunitats autònomes tindran la potestat d’augmentar el primer límit fins als 900 euros i fins als 450 en el segon cas. 

- Disposar d’una font regular d’ingressos que no superin els 24.318 euros anuals.

- La vivenda ha de ser el domicili habitual i permanent durant tot el període en què es concedeixi l’ajuda.

- No estar rebent cap altra ajuda per al pagament de lloguer (sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital). 

 

Un cop aprovat el bo, s’ingressaran els 250 euros de subvenció multiplicats pel nombre de mesos que hagin passat des de gener. 

A partir del 8 de juny, el tràmit es podrà realitzar a través de la web d’Habitatge de la Generalitat o bé de manera presencial a les seves oficines. 

Darrera actualització: 31.05.2022 | 14:42