Resum del Ple Municipal del 17 de novembre de 2022

Divendres, 18 de novembre de 2022 a les 00:00

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca va celebrar ahir, dijous 17 de novembre, la sessió corresponent al mes de novembre (núm. 12/2022). 

Aquest ple es va celebrar de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. 

  • El Ple aprova per unanimitat l'acta de la sessió del ple de data 20 d'octubre de 2022. 
  • El Ple aprova per unanimitat el calendari fiscal per l'exercici 2023. 
  • El Ple desestima per unanimitat la sol·licitud de bonificació del 50% de la quota de l'import de Construccions, Instal·lacions i Obres presentada pel Sr. E. A. B. 
  • El Ple ratifica l'acord amb la representació sindical del personal funcionari i laboral que aprova els criteris general d'aplicació als processos d'estabilització, d'acord amb el que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre. S'aprova per unanimitat. 
  • El Ple aprova per unanimitat dues llicències d'obres majors. 
  • El Ple aprova inicialment, per unanimitat, el Pla Director de la xarxa de clavegueram municipal de Castellví de la Marca. 
  • El Ple aprova per unanimitat la inclusió d'un nou punt per la via d'urgència: l'aprovació del Compte General de l'Exercici 2021 que s'aprova per unanimitat. 
  • El Ple dona compte dels Decrets d'Alcaldia del número 254 al 275 - els podeu consultar al Portal de Transparència de l'Ajuntament. 
  • El Ple acaba amb el punt de precs i preguntes, de les quals no se'n formula cap.  

Podeu tornar a veure la retransmissió en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Castellví de la Marca

Darrera actualització: 12.12.2022 | 13:08