Resum del Ple Municipal del 17 de novembre de 2022

Divendres, 18 de novembre de 2022

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca va celebrar ahir, dijous 17 de novembre, la sessió corresponent al mes de novembre (núm. 12/2022). 

Aquest ple es va celebrar de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. 

  • El Ple aprova per unanimitat l'acta de la sessió del ple de data 20 d'octubre de 2022. 
  • El Ple aprova per unanimitat el calendari fiscal per l'exercici 2023. 
  • El Ple desestima per unanimitat la sol·licitud de bonificació del 50% de la quota de l'import de Construccions, Instal·lacions i Obres presentada pel Sr. E. A. B. 
  • El Ple ratifica l'acord amb la representació sindical del personal funcionari i laboral que aprova els criteris general d'aplicació als processos d'estabilització, d'acord amb el que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre. S'aprova per unanimitat. 
  • El Ple aprova per unanimitat dues llicències d'obres majors. 
  • El Ple aprova inicialment, per unanimitat, el Pla Director de la xarxa de clavegueram municipal de Castellví de la Marca. 
  • El Ple aprova per unanimitat la inclusió d'un nou punt per la via d'urgència: l'aprovació del Compte General de l'Exercici 2021 que s'aprova per unanimitat. 
  • El Ple dona compte dels Decrets d'Alcaldia del número 254 al 275 - els podeu consultar al Portal de Transparència de l'Ajuntament. 
  • El Ple acaba amb el punt de precs i preguntes, de les quals no se'n formula cap.  

Podeu tornar a veure la retransmissió en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Castellví de la Marca

Darrera actualització: 12.12.2022 | 13:08