Preus i pagament

PREUS DEL SERVEI 

  • Quota mensual: 180€*
  • Servei d'acollida: 40€/mes
  • Servei de menjador: 60€/mes
  • Acollida esporàdica: 5€/dia
  • Menjador esporàdic: 7,50€/dia
  • Inscripció: 180€/curs 

BONIFICACIONS 

  • Dos o més germans matriculats durant el mateix curs: 50% aplicat al 2n germà/ana
  • Famílies nombroses i monoparentals: 20% de descompte

COM I QUAN ES COBRARÀ?

Totes les quotes es cobraran a través de l'ORGT. Es poden domiciliar. 

El mes d'agost es cobrarà la inscripció (180€).

De setembre a juliol es cobraran mensualment les quotes.

Els serveis de menjador i acollida, tant en el cas de ser mensuals com esporàdics, es cobraran el mes següent. 

*INFORMACIÓ SOBRE LES TAXES PEL CURS I2

De conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, l’escolarització per les famílies pel tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2) serà gratuïta. En tot cas, el mes de juliol no serà finançat per la Generalitat atès que el que es financia és l’escolarització de deu mesos (setembre-juny). El mes de juliol es cobrarà com una activitat extraordinària.

Darrera actualització: 9.05.2023 | 11:40
Darrera actualització: 9.05.2023 | 11:40