Preus i pagament

PREUS CURS / TEMPORADA


 • Introducció (de P3 a 2n de primària) - Preu 130€.
  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100 € i tres quotes trimestrals de 10€ cadascuna.
 • Iniciació (de 3r a 6è de primària) - Preu 175€.
  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100 € i tres quotes trimestrals de 25 € cadascuna.
 • Adaptació (de 1r a 2n d'ESO) - Preu 250€.
  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100 € i tres quotes trimestrals de 50 € cadascuna.
 • Perfeccionament (de 3r d'ESO a 2n de batxillerat) - Preu 300 €.
  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100 € i tres quotes trimestrals amb els següents imports: 66'66€, 66'67€ i 66'67€.
 • Rendiment (a partir de 18 anys) - Preu 350 €.
  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100 € i tres quotes trimestrals amb els següents imports: 83'33€, 83'33€ i 83'34€

INFORMACIÓ SOBRE ELS PAGAMENTS


 • La quota serà fraccionada en quatre pagaments: una quota inicial (agost ò setembre) i tres quotes trimestrals (octubre – gener – abril).
 • En el cas de fer la inscripció a partir del mes de setembre es cobrarà la quota inicial junt amb el trimestre corresponent.
 • Els rebuts de la quota inicial i els trimestrals seran tramitats mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) organisme autònom local de la Diputació de Barcelona.
 • S'aplicarà una bonificació del 25% en el cas de dos membres de la mateixa família inscrits. La bonificació s’aplicarà en la quota del segon germà/na.
 • S'aplicarà una bonificació del 50% en el cas de tres membres de la mateixa família inscrits. La bonificació s'aplicarà en la quota del tercer germà/na. 
 • Es podran gaudir d’altres bonificacions, amb un informe favorable i a proposta dels serveis socials municipals.
 • Les baixes de l’activitat es sol·licitaran a l’Ajuntament, la quota inicial no es retornarà.

LLICÈNCIES FEDERATIVES I ESCOLARS - MUTUALITAT - REVISIONS


Per a la temporada esportiva 2023-2024 el pagament de la Llicència Federativa o Escolar de Jugador/Jugadora i la Mutualitat Esportiva aniran a càrrec de la/del jugadora/jugador.

El cost de les revisions mèdiques esportives aniran a càrrec de les famílies

Darrera actualització: 21.06.2023 | 08:35
Darrera actualització: 21.06.2023 | 08:35