Inscripció

INSCRIPCIONS A L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL

A causa de la situació que estem vivint amb la Covid-19, les inscripcions per l’Escola Esportiva Municipal es formalitzaran telemàticament a través del tràmit “Inscripció a activitats esportives i de lleure”.

A l’hora de fer el tràmit heu d’ adjuntar el FULL D’INSCRIPCIÓ 2020-2021 amb totes les dades sol·licitades de la persona que s’inscriu. 

Molt important: La data màxima d’inscripció per poder formar els equips de competició és fins el 23 de setembre de 2020. Passada aquesta data, si no hi ha un mínim d’inscrits en una categoria, no es garantirà l’activitat i/o la inscripció de l’equip a la competició.

Quan no hi hagi un número mínim d’inscrits en una activitat programada es proposaran alternatives a les mares/pares o es retornaran els diners.

Les places a les activitats són limitades.

PAGAMENTS QUOTA

La quota tributària (quota inicial + 3 quotes trimestrals) serà fraccionada en tres pagaments:

  • 1r pagament: corresponent a la quota inicial i el primer trimestre. Es cobrarà mitjançant liquidació, és a dir, us arribarà una carta a casa amb el rebut que haureu d’anar a pagar al banc.
  • 2n pagament: corresponent al segon trimestre. Es cobrarà mitjançant domiciliació bancària a través de l’Organisme de Gestió Tributària.
  • 3r pagament: corresponent al tercer trimestre. Es cobrarà mitjançant domiciliació bancària a través de l’Organisme de Gestió Tributària.

Per aquesta temporada es seguiran aplicant les bonificacions del 25% en el cas de dos o més germans inscrits durant el mateix curs. La bonificació s’aplicarà únicament als segons o següents germans, no al primer. En tot cas es podran gaudir d’altres bonificacions, amb un informe favorable i a proposta dels serveis socials municipals.

Les baixes de l’activitat es tramitaran a l’Ajuntament, la quota inicial no es retornarà.

PREUS CURS / TEMPORADA

Introducció (2013-2014-2015-2016)  - 130 €

  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100€ i tres quotes trimestrals de 10€ cadascuna.

Iniciació (2009-2010-2011-2012) - 175 €

  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100€ i tres quotes trimestrals de 25€ cadascuna.

Adaptació (2007-2008) - 250 €

  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100€ i tres quotes trimestrals de 50€ cadascuna.

Perfeccionament (2003-2004-2005-2006) - 300 €

  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100€ i tres quotes trimestrals amb els següents imports: 66,66€, 66,67€ i 66,67€.

Rendiment (a partir 18 anys) - 350 €

  • Dividit en quatre quotes: una quota inicial de 100€ i tres quotes trimestrals amb els següents imports: 83,33€; 83,33€ i 83,34€. 

 

Darrera actualització: 01.09.2020 | 13:37
Darrera actualització: 01.09.2020 | 13:37