Llicència de primera ocupació

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció.

Quin cost té:

Segons ordenaces municipals.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.

Cal aportar:

 • Certificat final d'obra

  Subscrit per tècnics competents i visats pels corresponents col·legis professionals digitalment

 • Fotografies

  Façanes, alçada, volum, cossos sortints, accessos, etc.

 • Model de modificació cadastral a efectes de l'impost de béns inmobles
 • Certificat de residus emès per gestor autoritzat
 • Memòria i projecte d'obra executada

  Presentar en el cas que el projecte hagi patit modificacions

 • Fotocòpia de la llicència d'obres atogada

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 13.07.2022 | 09:35