Inscripció a activitats esportives i de lleure

Sol·licitud d'inscripció a les actuacions programades per l'Ajuntament a les instal·lacions municipals amb l'objectiu de facilitar la pràctica d'activitats esportives i de lleure a la població.

Quin cost té:

Consultar ordenances

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona. La inscripció d'un menor l'haurà de realitzar el pare, la mare o el seu tutor legal i aquesta inscripció s'entendrà a tots els efectes com autorització expressa a realitzar l'activitat.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 06.09.2022 | 14:34