La Generalitat aprova l'avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) Sant Marçal-Can Vies

El govern català està treballant en un pla per ordenar el tres sòls industrials mancomunats de Castellet i la Gornal (70%), l'Arboç (20%) i Castellví de la Marca (10%) situats entre l'AP-7 i la N-340.

Es posa en coneixement del veïnat que en els propers mesos s'engegaran campanyes de comunicació, processos de participació ciutadana i períodes d'informació pública per tal de donar a conèixer el PDU i que cadascú hi digui la seva. En aquesta línia, s'ha programat una audiència pública el proper dimecres 4 de setembre a les 19.30h al Polivalent de la Múnia amb el subdirector general d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà de la Generalitat, Sr. Josep Armengol. 

Mentrestant, podeu trobar més informació al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (territori.gencat.cat) o al web municipal (castellvidelamarca.cat).

 

Castellví de la Marca, a 1 d'agost de 2019

L'alcalde accidental.

Josep Morató i Grimau.

 

Darrera actualització: 05.08.2019 | 10:15