Contenidor per a restes vegetals

Es posa en coneixement de tot el veïnatge del municipi que s’ha instal·lat un contenidor per a la recollida de poda i restes vegetals a la Rambla de la Llibertat de la Múnia.

En el contenidor només s'hi poden dipositar restes de poda, restes de sega, gespa, fulles, flors i arrels. No s'hi admeten fulles de palmera.

Queda totalment prohibit llençar qualsevol resta d’aquest tipus als contenidors destinats a la recollida de les fraccions de rebuig i/o orgànica.

El punt de recollida de restes vegetals és d'ús exclusiu per als particulars. Les empreses i els professionals del sector de la jardineria han d'anar a la Deixalleria Municipal.

 

Castellví de la Marca, 18 de novembre de 2019.

L'Alcalde,

Xavier Ramos i Pujol

Darrera actualització: 19.11.2019 | 14:07