Aprovació d'instruments de Planejament i de Gestió Urbanística

En aquest apartat podreu trobar els diferents Plans, projectes i instruments de Planejament Urbanístic i de Gestió Urbanística que l'Ajuntament aprova. 

Projecte per a l'execució de la connexió del municipi de Castellví de la Marca a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER INTRODUIR L'ÚS E5 D’UN EQUIPAMENT ESPORTIU MUNICIPAL EN SÒL URBÀ PER UBICAR-HI DUES PISTES DE PÀDEL

Darrera actualització: 12.05.2022 | 12:41
Darrera actualització: 12.05.2022 | 12:41