Nova zona per a gossos a La Múnia

S'ha instal·lat una zona on els gossos poden jugar i fer les seves necessitats.

Per posar solució a una de les problemàtiques del municipi, s’ha instal·lat un pipican a la zona verda que hi ha darrera la llar d’infants. Ja està disponible i es pot utilitzar.

Normes d’ús:
 • Recull els excrements i diposita’ls a la paperera.
 • Els gossos potencialment perillosos o agressius han d’anar lligats i portar morrió.
 • Les persones són responsables de la conducta dels seus animals.
 • Es permet l’ús de pilotes i joguines però en cas que es produeixin baralles, aquests elements hauran de ser retirats de forma immediata.
 • Per la seguretat de les persones usuàries, no es pot entrar amb gossos malalts o en zel.
 • El respecte a l’entorn, la vegetació i el mobiliari són símbols de civisme i ciutadania.
 • Mantingueu la porta tancada.
 • Resta prohibit alimentar i banyar les mascotes dins l’àrea d’esbarjo.
 • Eviteu les molèsties al veïnat en horari de descans.

A més a més, us recordem que:
 • Els gossos han d’estar identificats i censats.
 • Els gossos potencialment perillosos han de disposar de la llicència per la seva tinença i/o conducció.
 • Les persones usuàries d’aquest espai són responsables dels danys que els seus animals puguin ocasionar a altres animals, persones o béns.


Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:47  |  05-02-19
 • Recomana el contingut