Convocatòria renovació Jutge de Pau titular i substitut

Data de l'anunci  07-02-19  -   
ANUNCI

L'Alcalde de l'Ajuntament de Castellví de la Marca ha dictat el següent Ban:

De conformitat amb l'art. 101 LO 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i Reglament 3/1995 "Dels Jutges de Pau", aprovat per acord del Ple del CGPJ de 7 de juny de 1995, es fa saber que totes aquelles persones que estiguin interessades en l'acompliment del càrrec de Jutge de Pau, titular i substitut, d'aquest municipi, podran sol·licitar-ho mitjançant instància dirigida al Sr. Alcalde, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la publicació d'aquest ban al BOP.

A l'efecte d'obtenir l'oportuna informació sobre les característiques del càrrec i la documentació a presentar, els interessats podran examinar les bases a la Secretaria de l'Ajuntament, de dilluns a divendres en horari laboral, o bé a la página web de l’Ajuntament de Castellví de la Marca: http://www.castellvidelamarca.cat/.

En cas de no haver hi sol·licituds, el Ple de la Corporació elegirà lliurement, comunicant l'acord al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció.

El que es fa públic per a general coneixement.

A Castellví de la Marca , a 7 de febrer de 2019.

L'Alcalde,
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 07/02/2019 - 10:34h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:34  |  07-02-19
  • Recomana el contingut