Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l'exercici 2019.

Data de l'anunci  26-11-18  -  ANUNCI

L’Ajuntament Ple, en sessió de 22 de novembre de 2018 va aprovar inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2019 que inclou la plantilla de llocs de treball i les seves Bases d’execució, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.


Castellví de la Marca, 23 de novembre de 2018

L’Alcalde
Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 26/11/2018 - 18:36h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:35  |  26-11-18
  • Recomana el contingut