He trobat una incidència al carrer

AVÍS D'INCIDÈNCIES I ANOMALIES EN LA VIA PÚBLICA

Els veïns poden comunicar a l’Ajuntament qualsevol anomalia en la via pública, en l’enllumenament o de manca de neteja viària.
 
 
 
 
 
Escriu el text de l'imatge
 
camp obligatori camp obligatori
 
 
 

Avís de protecció de dades

 
L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament de Castellví de la Marca utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.