Butlletí digital

 
Si vols rebre periòdicament un extracte dels articles publicats a Notícies, Agenda, Tauler d´Anuncis o Perfil de Contractant , pots registrar-te al web de l´ajuntament i ho rebràs a la teva adreça de correu electrònic.
 

Donar-te d'alta

Vols donar-te d'alta? Deixa'ns el teu correu-e i prem Alta, rebrs a l'instant un missatge per tal que autoritzis l'activaci amb un clic.
 
 
 Agenda
 Tauler
 NotÍcies
 
 
 Accepto els permisos RGPD i les condicions generals. Veure les condicions.

Donar-te de baixa

Ests segur que vols donar-te de baixa? Deixa el teu correu de subscripci i prem baixa.
 
 
 
L'Ajuntament de Castellví de la Marca és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD ) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD). Si vols, pots accedir-hi per rectificar-les o cancel·lar-les, tot dirigint-nos un escrit a: Ajuntament de Castellví de la Marca- Av. de Catalunya, 6 - 08732 Castellví de la Marca o mitjançant aquesta adreça electrònica:

veure condicions